Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Declaratii de avere si interese 2020

Nr crt.

Nume si prenume

DECLARATII AVERE

DECLARATII INTERESE

1

Afloarei Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interes

2

Beșu Sorina

Declaratie de avere

Declaratie de interes

3

Bodnar Iuliu

Declaratie de avere

Declaratie de interes

4

Bostan Gavril

Declaratie de avere

Declaratie de interes

5

Cârlig Elena Doinița

Declaratie de avere

Declaratie de interes

6

Ciobotaru Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interes

7

Dăscălescu Mariana

Declaratie de avere

Declaratie de interes

8

Doboș Ionela

Declaratie de avere

Declaratie de interes

9

Dunăre Oana Maria

Declaratie de avere

Declaratie de interes

10

Florian Lucica

Declaratie de avere

Declaratie de interes

11

Ghiuza Laura

Declaratie de avere

Declaratie de interes

12

Herdeș Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interes

13

Isachi Bogdana

Declaratie de avere

Declaratie de interes

14

Isopescu Monica Alexandra

Declaratie de avere

Declaratie de interes

15

Jigău Liviu

Declaratie de avere

Declaratie de interes

16

Jugan Iulian

Declaratie de avere

Declaratie de interes

17

Miron Monica Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interes

18

Mitrea Florin Paul

Declaratie de avere

Declaratie de interes

19

Motroi Rodica Gabriela

Declaratie de avere

Declaratie de interes

20

Moroșanu Carmen

Declaratie de avere

Declaratie de interes

21

Neagu Neculai Andrei

Declaratie de avere

Declaratie de interes

22

Nedelcu Viorica

Declaratie de avere

Declaratie de interes

23

Oancea Lucia Marilena

Declaratie de avere

Declaratie de interes

24

Pintilie George Ovidiu

Declaratie de avere

Declaratie de interes

25

Podoleanu Cristian

Declaratie de avere

Declaratie de interes

26

Podoleanu Ștefănica

Declaratie de avere

Declaratie de interes

27

Popuțoaia Biatrice

Declaratie de avere

Declaratie de interes

28

Sărbu Cristina

Declaratie de avere

Declaratie de interes

29

Savina Maria Roxana

Declaratie de avere

Declaratie de interes

30

Sîrbu Teodora

Declaratie de avere

Declaratie de interes

31

Stan Geanina Elena

Declaratie de avere

Declaratie de interes

32

Stanciu Radu Vasile

Declaratie de avere

Declaratie de interes

 33  Ganea Irina Declaratie de avere

Declaratie de interes

34  Tase Gabriela Declaratie de avere

Declaratie de interes

35

Galusca Mihaela

 

Declaratie de avere Declaratie de interes

Tabel declaratii de avere si interes la incetarea activitatii la APM Neamt

Nr. crt

Nume si prenume

Declaratie avere

Declaratie interes

1

Cârlig Elena Doinița

Declaratie de avere

Declaratie de interes

 

 

 

 

 


Declaratii de avere si interese pentru anul 2021

Nr crt.

Nume si prenume

DECLARATII AVERE

DECLARATII INTERESE

1

Afloroaei Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

2

Beșu Sorina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

3

Bostan Gavril

Declaratie de avere

Declaratie de interese

4

Ciobotaru Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

5

Dăscălescu Mariana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

6

Doboș Ionela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

7

Dunăre Oana Maria

Declaratie de avere

Declaratie de interese

8

Florian Lucica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

9

Ghiuzan Laura

Declaratie de avere

Declaratie de interese

10

Herdeș Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

11

Isachi Bogdana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

12

Isopescu Monica Alexandra

Declaratie de avere

Declaratie de interese

13

Miron Monica Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

14

Mitrea Florin Paul

Declaratie de avere

Declaratie de interese

15

Mitroi Rodica Gabriela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

16

Moroșanu Carmen

Declaratie de avere

Declaratie de interese

17

Nedelcu Viorica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

18

Oancea Lucia Marilena

Declaratie de avere

Declaratie de interese

19

Pintilie George Ovidiu

Declaratie de avere

Declaratie de interese

20

Podoleanu Cristian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

21

Podoleanu Ștefănica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

22

Popuțoaia Biatrice

Declaratie de avere

Declaratie de interese

23

Sărbu Cristina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

24

Savina Maria Roxana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

25

Sîrbu Teodora

Declaratie de avere

Declaratie de interese

26

Stan Geanina Elena

Declaratie de avere

Declaratie de interese

27

Stanciu Radu Vasile

Declaratie de avere

Declaratie de interese

28 Ganea Irina Declaratie de avere

Declaratie de interese

29 Tase Gabriela Declaratie de avere

Declaratie de interese

30

Galusca Mihaela

 

Declaratie de avere Declaratie de interese
31 Handaric Ionut Declaratie de avere Declaratie de interese
32 Munteanu Codrina Elena Declaratie de avere Declaratie de interese
33 Andone Elena Declaratie de avere Declaratie de interese

Tabel declaratii de avere si interes la incetarea activitatii la APM Neamt

Nr. crt

Nume si prenume

Declaratie avere

Declaratie interes

1

DASCALESCU MARIANA Declaratie avere

Declaratie interese

 

 

 

 

 


Declaratii de avere si interese pentru anul 2022

Nr crt.

Nume si prenume

DECLARATII AVERE

DECLARATII INTERESE

1

Afloroaei Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

2 Andome Elena Declaratie de avere

Declaratie de interese

3

Beșu Sorina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

4

Bostan Gavril

Declaratie de avere

Declaratie de interese

5

Ciobotaru Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

6

Doboș Ionela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

7

Dunăre Oana Maria

Declaratie de avere

Declaratie de interese

8

Florian Lucica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

9 Ganea Irina Declaratie de avere

Declaratie de interese

10 Galusca Mihaela Declaratie de avere

Declaratie de interese

11

Ghiuzan Laura

Declaratie de avere

Declaratie de interese

12 Handaric Ionut Declaratie de avere

Declaratie de interese

13

Herdeș Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

14

Isachi Bogdana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

15

Isopescu Monica Alexandra

Declaratie de avere

Declaratie de interese

16

Miron Monica Mihaela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

17

Mitrea Florin Paul

Declaratie de avere

Declaratie de interese

18

Mitroi Rodica Gabriela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

19

Moroșanu Carmen

Declaratie de avere

Declaratie de interese

20 Munteanu Codrina Declaratie de avere

Declaratie de interese

20

Nedelcu Viorica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

21

Oancea Lucia Marilena

Declaratie de avere

Declaratie de interese

22 Palade Iulia Declaratie de avere

Declaratie de interese

23

Pintilie George Ovidiu

Declaratie de avere

Declaratie de interese

24

Podoleanu Cristian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

25

Podoleanu Ștefănica

Declaratie de avere

Declaratie de interese

26

Popuțoaia Biatrice

Declaratie de avere

Declaratie de interese

27

Sărbu Cristina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

28

Savina Roxana Maria

Declaratie de avere

Declaratie de interese

29

Sîrbu Teodora

Declaratie de avere

Declaratie de interese

30

Stan Geanina Elena

Declaratie de avere

Declaratie de interese

31

Stanciu Radu Vasile

Declaratie de avere

Declaratie de interese

32 Tase Gabriela Declaratie de avere

Declaratie de interese

 

 


Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Sectiunea informatii de interes public

 Legislatie specifica:

   - Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   - Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

   - HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

   - HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 2. Persoana responsabila de primirea solicitarilor in baza Legii  nr. 544/2001:

   consilier Irina Ciobotaru

   Tel. 0233215049

   Fax 0233219695

   email: office@apmnt.anpm.ro

3. Formular pentru solicitare in baza L.544/2001

4. Modalitate de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative:

   - Model reclamatie administrativa pentru depasire termen de furnizare informatie [docx]

   - Model reclamatie administrativa pentru raspuns negativ la cererea de solicitare [docx]

5.  Lista documentelor de interes public

6. Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate de APM Neamț, potrivit legii

7. Raport anual de aplicare a Legii 544/2001

8. Buletin informativ al informațiilor de interes public pe anul 2023

9. Programe si strategii


Organigrama APM Neamt