Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ a fost înfiinţată  la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protectia Mediului Neamt functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012 (link), privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, (link) precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Contact

Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr.5, cod 610007, jud. Neamţ                    Localizare APM Neamţ
Tel: +40-233–215049, 219695; 
Fax: +40-233–215049, 219690
E-mail: office@apmnt.anpm.ro         

Cod Fiscal: 4145381
Cont tarife mediu : RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ

Program de lucru

Luni - joi : 8.00 - 16.30
Vineri : 8.00 - 14.00

Program relatii cu publicul - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Luni - joi : 8.00 - 14.00
Vineri : 8.00 - 12.00

Program audienţe Director Executiv:

Luni : 12.00 - 14.00

Persoana care se ocupă cu implementarea Legii 544/2001

Irina Ciobotaru-consilier RPTI

 

ANUNT MARTIE 2024

Vă informăm că s-a prelungit sesiunea de raportare 2024 în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, până la 31.05.2024.

ANUNT FEBRUARIE 2024

Vă  informăm că este deschisă aplicația SCP din Sistemul Integrat de Mediu (SIM) pentru raportarea substanțelor chimice periculoase (inclusiv agentii frigorifici) pentru anul 2023.

 

Vă  informăm că este deschisă aplicaţia Registrul COV din Sistemul Integrat de Mediu (SIM) pentru raportarea COV din instalații pentru anul 2023. 

 

ANUNT IANUARIE 2024

Vă  informăm că s-a deschis sesiunea de raportare pentru anul 2023 în Sistemul Integrat de Mediu , privind gestionarea deșeurilor generate în anul anterior.

https://raportare.anpm.ro/irj/portal

ANUNT IANUARIE 2024

Vă informăm că s-a  deschis sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”.

CHESTIONARE PENTRU OPERATORI 

 

ANUNT IANUARIE 2024

Va informam ca s-a deschis sesiunea de raportare pentru gestionarea Ambalajelor  si a deseurilor de ambalaje pentru anul 2022.

 

ANUNT IULIE 2023

Vă informăm că sesiunea de raportare, în cadrul aplicației online”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” va fi deschisă până la data de 19 iulie 2023.

 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat în data de 23 martie 2023 proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale.
Proiectul-pilot are la bază o abordare modernă de recrutare în funcția publică și se desfășoară în două etape: etapa de recrutare, realizată prin concurs național, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și etapa de selecție, realizată prin concurs pe post de către instituţiile şi autorităţile publice.
Concursul naţional este inspirat de modelul european de recrutare (EPSO) şi asigură derularea unui proces de recrutare transparent și incluziv, bazat pe competențe și în strânsă legătură cu nevoile reale ale instituțiilor publice.

PLATFORMA NATIONALA DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE UREGENTA

fiipregatit.ro

 

ANUNT MARTIE 2023

Este deschisa sesiunea de raportare substante chimice periculose, in SIM/aplicatia SCP, pentru anul 2022.

 

Anunț important

 

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

ANUNT MARTIE 2023

S-a deschis sesiunea de raportare COV din instalatii, in SIM/aplicatia COV, pentru anul 2022

 

ANUNT FEBRUARIE 2023 

Este deschisă sesiunea de raportare aferentă anului 2022 pentru aplicația electronică Statistica Deseurilor.

                                                                   

 
ANUNT

Va  comunicam ca in data de 11 iunie 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I  nr . 495,  Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor si padurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

 
ANUNȚ
 
 Depunerea solicitărilor, documentațiilor, raportărilor și sesizărilor prin e-mail sau fax. 
PLATA TARIFELOR SE VA FACE DIRECT ÎN CONTUL APM NEAMȚ:
RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ
Cod Fiscal: 4145381
 
Adresele de e-mail sunt:
-ADRESĂ GENERALĂ: office@apmnt.anpm.ro
-SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII: reglementari@apmnt.anpm.ro
-GESTIUNEA DEȘEURILOR: deseuri@apmnt.anpm.ro
Intrucat in aceasta perioada comunicarea se face in principal prin intermediul e-mailului, pentru a preveni blocajele, vă rugam sa ne transmiteti documentatiile folosing platforma wetransfer.com.
Relații la telefon: 0233/215049 sau 0233/219695.
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU: link
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE AUTORIZAȚII DE MEDIU: link
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE AVIZE DE MEDIU: link 
Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal link.
ATENȚIE! VOR FI ÎNREGISTRATE DOAR DOCUMENTAȚIILE COMPLETE (INCLUSIV DOVADA PLĂȚII TARIFULUI ȘI DECLARAȚIA DE CONSIMTĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL)

 

Indicații privind obținerea vizei anuale pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu

Referitor la aplicarea vizei anuale pentru autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu, vă informăm că aceasta se poate aplica numai după aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a procedurii menționate la art. I alin. (2^3) și a cuantumului tarifului  prevăzut la art. I alin. (2^7) din Legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Conf. Art. II (2) din Legea 219/2019: “Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.”. În caz că titularul nu solicită modificarea valabilității, aceasta rămâne valabilă până la data înscrisă pe autorizația de mediu.

În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.

Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

Pentru consultarea site-ului vechi APM Neamţ  click aici.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ a fost înfiinţată  la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protectia Mediului Neamt functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012 (link), privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, (link) precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Contact

Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr.5, cod 610007, jud. Neamţ                    Localizare APM Neamţ
Tel: +40-233–215049, 219695; 
Fax: +40-233–215049, 219690
E-mail: office@apmnt.anpm.ro
Cod Fiscal: 4145381
Cont tarife mediu : RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ

Program de lucru

Luni - joi : 8.00 - 16.30
Vineri : 8.00 - 14.00

Program relatii cu publicul - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Luni - joi : 8.00 - 14.00
Vineri : 8.00 - 12.00

Program audienţe Director Executiv:

Luni : 12.00 - 14.00

Persoana care se ocupă cu implementarea Legii 544/2001

Irina Ciobotaru-consilier RPTI