Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ a fost înfiinţată  la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protectia Mediului Neamt functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012 (link), privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, (link) precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Contact

Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr.5, cod 610007, jud. Neamţ                    Localizare APM Neamţ
Tel: +40-233–215049, 219695; Statia RA: +40-233-223408
Fax: +40-233–215049, 219690
E-mail: office@apmnt.anpm.ro         

Cod Fiscal: 4145381
Cont tarife mediu : RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ

Program de lucru

Luni - joi : 8.00 - 16.30
Vineri : 8.00 - 14.00

Program relatii cu publicul - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Luni - joi : 8.00 - 14.00
Vineri : 8.00 - 12.00

Program audienţe Director Executiv:

Luni : 12.00 - 14.00

Persoana care se ocupă cu implementarea Legii 544/2001

Irina Ciobotaru-consilier RPTI

 

 
ANUNT 18.01.2022
 

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

 

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

 

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

 

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

 
 
ANUNT 14.09.2021

 

Din cauza unor probleme tehnice emailul: office@apmnt.anpm.ro nu functioneaza momentan, va rugam sa ne contactati pe adresa apmneamt@gmail com
 
ANUNT 
11.08.2021
Incepand cu data de 10.08.2021 este functional Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM)
Operatorii economici pot introduce informatiile in aplicatia Statistica Deseurilor (SD) pentru anul 2020
 
 
ANUNT

Va  comunicam ca in data de 11 iunie 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I  nr . 495,  Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor si padurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

 
ANUNȚ
 
În vederea prevenirii răspândirii Coronavirusului COVID -19 se recomandă depunerea solicitărilor, documentațiilor, raportărilor și sesizărilor prin e-mail sau fax. 
PLATA TARIFELOR SE VA FACE DIRECT ÎN CONTUL APM NEAMȚ:
RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ
Cod Fiscal: 4145381
 
Adresele de e-mail sunt:
-ADRESĂ GENERALĂ: office@apmnt.anpm.ro
-SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII: reglementari@apmnt.anpm.ro
-GESTIUNEA DEȘEURILOR: deseuri@apmnt.anpm.ro
Intrucat in aceasta perioada comunicarea se face in principal prin intermediul e-mailului, pentru a preveni blocajele, vă rugam sa ne transmiteti documentatiile folosing platforma wetransfer.com.
Relații la telefon: 0233/215049 sau 0233/219695.
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU: link
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE AUTORIZAȚII DE MEDIU: link
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE AVIZE DE MEDIU: link 
Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal link.
ATENȚIE! VOR FI ÎNREGISTRATE DOAR DOCUMENTAȚIILE COMPLETE (INCLUSIV DOVADA PLĂȚII TARIFULUI ȘI DECLARAȚIA DE CONSIMTĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL)
 
 

 

 

 

Indicații privind obținerea vizei anuale pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu

Referitor la aplicarea vizei anuale pentru autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu, vă informăm că aceasta se poate aplica numai după aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a procedurii menționate la art. I alin. (2^3) și a cuantumului tarifului  prevăzut la art. I alin. (2^7) din Legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Conf. Art. II (2) din Legea 219/2019: “Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.”. În caz că titularul nu solicită modificarea valabilității, aceasta rămâne valabilă până la data înscrisă pe autorizația de mediu.

În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.

Legea 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

Pentru consultarea site-ului vechi APM Neamţ  click aici.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ a fost înfiinţată  la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protectia Mediului Neamt functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012 (link), privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, (link) precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Contact

Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr.5, cod 610007, jud. Neamţ                    Localizare APM Neamţ
Tel: +40-233–215049, 219695; Statia RA: +40-233-223408
Fax: +40-233–215049, 219690
E-mail: office@apmnt.anpm.ro
Cod Fiscal: 4145381
Cont tarife mediu : RO70TREZ4915032XXX000230 Trezoreria Piatra Neamţ

Program de lucru

Luni - joi : 8.00 - 16.30
Vineri : 8.00 - 14.00

Program relatii cu publicul - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Luni - joi : 8.00 - 14.00
Vineri : 8.00 - 12.00

Program audienţe Director Executiv:

Luni : 12.00 - 14.00

Persoana care se ocupă cu implementarea Legii 544/2001

Irina Ciobotaru-consilier RPTI