Emisii poluanţi atmosferici > Inventare emisii de poluanti atmosferici

tipareste trimite pe mail

 Inventar emisii poluanţi atmosferici la nivel judeţean pentru anul 2013

Detalii

Autor: APM Neamţ,
Adăugat: 2014-01-17 11:58:05
Ultima actualizare: 2014-01-30 11:26:27

Documente ataşate

În vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel judeţean, în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, a fost deschisă sesiunea de raportare 2014, în cadrul aplicaţiei http://raportare.anpm.ro.

Pentru a putea completa chestionarele on line operatorii vor trebui să parcurgă după caz una din următoarele etape:

- să se autentifice în sistem în aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să îşi completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2013, în cazul în care aceştia au deja un utilizator şi o parolă – au raportat în aplicaţia de inventare locale, sesiunea de raportare 2013;

- să se autentifice în sistem şi apoi să solicite (bifeze) ca necesar de raportare inclusiv aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”(dacă operatorul/instituţia publică are deja user şi parolă pentru altă aplicaţie din cadrul Sistemului Integrat de Mediu: Reglementări, Deşeuri etc.);

- să trimită o cerere de înregistrare în Sistemul Integrat de Mediu, aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”,în urma căreia vor primi drepturi de acces (un nume de utilizator şi o parolă), în cazul în care aceştia nu au date de autentificare în SIM pentru niciuna dintre aplicaţiile existente.

Precizăm că sesiunea de raportare se închide la data de 15 martie 2014.

Observaţii generale:

- procesele de ardere din sectoarele comercial şi intituţional (ex: centrale termice pentru încalzirea halelor industriale) se vor defini doar în cadrul chestionarului nr. 2,pe codurile NFR 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i;

- procesele aferente încălzirii rezidenţiale şi preparării hranei NU se vor defini în cadrul chestionarului nr.2, acestea fiind luate în calcul DOAR prin intermediul chestionarului nr. 19;

- câmpurile Cod IPPC, LCP, SEVESO şi COV au devenit obligatorii; dacă operatorul nu are obligaţii de raportare pentru niciuna dintre cele de mai sus, va putea selecta după caz, fie “N/A – N/A” (Not Applicable) pentru IPPC, COV, fie “NU” pentru SEVESO şi LCP;

- pentru chestionarele 4,5,7,8 şi 9, arderile aferente proceselor de producţie se vor genera automat de către aplicaţie, în etapa de calcul. Operatorii NU vor defini aceste arderi în cadrul chestionarului 2, fiind informaţi de către aplicaţie în paginile specifice;

- operatorii vor fi înştiinţaţi că, în cazul în care deţin sisteme de reducere emisii, să completeze, pentru fiecare poluant, în câmpul “Denumire” din cadrul sectiunii “Coşuri”, rubrica “Sisteme de reducere emisii”, atât denumirea sistemului de reducere, cât şi numele procesului căruia i se aplică reducerea. Acest lucru se va realiza chiar dacă sistemul de reducere nu este instalat pe coş (ex: deNox).

Pentru a evita eventualele neconcordanţe avem rugămintea de a completa aceste chestionare şi în formatul excel (cu semnătura şi ştampila instituţiei)ce va fi ataşat în SIM la rubrica “fişiere ataşate”.

Realizarea inventarului de emisii va avea la bază recomandările ghidului EMEP/EEA 2009 actualizat, existent la adresa:http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009.

Se face precizarea că inventarul local de emisii pentru o unitate industrială va cuprinde toate sursele de poluanţi atmosferici existente pe amplasamentul acesteia, indiferent de clasificarea NFR a activităţilor cărora le sunt aferente acestea. Fiecare sursă va fi tratată şi prezentată în mod individual, asociindu-i-se toţi parametrii caracteristici.

În conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, art.79 alin(3) lit.a) “Titularii de activitate au obligaţia de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea Inventarelor de  emisii de poluanţi atmosferici.”.

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la numărul de telefon 0233-219695/ int. 208, persoane de contact Geanina STAN, Laura GHIUZAN şi Dragoş MOROŞANU.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.