Sectiunea informatii de interes public

 Legislatie specifica:

   - Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   - Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

   - HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

   - HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 2. Persoana responsabila de primirea solicitarilor in baza Legii  nr. 544/2001:

   consilier Irina Ciobotaru

   Tel. 0233215049

   Fax 0233219695

   email: office@apmnt.anpm.ro

3. Formular pentru solicitare in baza L.544/2001

4. Modalitate de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative:

   - Model reclamatie administrativa pentru depasire termen de furnizare informatie [docx]

   - Model reclamatie administrativa pentru raspuns negativ la cererea de solicitare [docx]

5.  Lista documentelor de interes public

6. Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate de APM Neamț, potrivit legii

7. Raport anual de aplicare a Legii nr.544/2001 pentru anul 2019

8. Buletin informativ al informatiilor de interes public (cf. L.544/2001)

9. Programe si strategii


Organigrama APM Neamt